Obiekty użyteczności
publicznej

Pozostałe

Kubatura

31.670 m3

Powierzchnia całkowita

21.300 m2

Kubatura

80.000 m3

Powierzchnia użytkowa

3.003 m2

Powierzchnia basenu

350 m2

Kubatura

12.609 m3

Kubatura

200.328 m3

Powierzchnia użytkowa

7.998 m2

Powierzchnia zabudowy

2.264 m2

Powierzchnia dróg i placów

3.500 m2

Kubatura

17.506,90 m3

Powierzchnia użytkowa

2.208,20 m2

Powierzchnia dróg, placów i ciągów pieszych

9.490 m2

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV, docieplenie ścian od strony zewnętrznej wraz z tynkami, zabudowa na elewacji herbu miasta, zegara oraz napisu, wykonanie wiatrołapu, przebudowa schodów zewnętrznych oraz pochylni

Powierzchnia zabudowy

775,5 m2

Powierzchnia użytkowa

2.824 m2

Kubatura

12.850 m3

Powierzchnia nadbudowanej części

1.002 m2

Kubatura

7.211 m3

Kubatura zewnętrznej klatki schodowej

325 m3

Powierzchnia użytkowa dobudowana

594 m2

Powierzchnia użytkowa modernizowana

1.266 m2

Kubatura dobudowana

2.264 m3

Kubatura modernizowana

4.065 m3

I etap: przebudowa dachu z adaptacją poddasza:

Powierzchnia użytkowa

272,50 m2

Kubatura

1.690 m3

II etap: remont części budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach:

Powierzchnia użytkowa

1.654,90 m2

Kubatura

6.947 m3

Powierzchnia całkowita

2.402 m2

Kubatura

6.725 m3

Powierzchnia całkowita

9.550 m2

Powierzchnia działki

32.000 m2

Kubatura

63.300 m3

Powierzchnia całkowita

2.500 m2

Kubatura

10.810 m3

Powierzchnia użytkowa

2.986 m2

Powierzchnia działki

5.187 m2

Kubatura

9.333 m3

Powierzchnia całkowita

2.184,80 m2

Powierzchnia użytkowa

1.681,20 m2

Powierzchnia łącznika

39,70 m2

Powierzchnia dobudowanej części B

53,1 m2

Powierzchnia zabudowy

340,13 m2

Powierzchnia użytkowa

514,60 m2

Kubatura

9.333 m3

Powierzchnia zabudowy

13.998,79 m2

Powierzchnia całkowita

2.521,54 m2

Kubatura

12.020,85 m3

Kubatura

60.495,13 m3

Powierzchnia użytkowa

9.023 m2

Powierzchnia całkowita

11.905,10 m2

Powierzchnia zabudowy

3.046,87 m2

Powierzchnia całkowita

3.067 m2

Powierzchnia użytkowa

3.172 m2

Kubatura

15.570 m3

Powierzchnia całkowita

9.600 m2

Powierzchnia użytkowa

20.000 m2

Kubatura betonu

9.700 m3

Pogłębienie fundamentów, wymiana stropów oraz więźby dachowej, wyburzenie ścian, wymiana wszystkich instalacji

Powierzchnia użytkowa

775 m2

Kubatura betonu

2.950 m3

Dobudowa segmentu – wykonanie fundamentów, ścian nośnych i działowych, stropów oraz konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem blachą

Kubatura

21.338 m3

Powierzchnia zabudowy

1.587 m2

Powierzchnia użytkowa

4.745 m2

Roboty budowlane, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja teletechniczna, elektroenergetyczna, gazów medycznych, c.o. i ciepła wentylacji, wod.-kan., przeciwpożarowa, obudowa ścian sal operacyjnych blacha nierdzewną

Powierzchnia całkowita

200 m2

Powierzchnia zabudowy

1.321 m2

Powierzchnia użytkowa

2.985 m2

Kubatura

15.709,50 m3

Powierzchnia użytkowa

12.636,46m2

Kubatura

53.055,06 m3

Budowa kościoła, plebanii oraz obelisku, tj. fundamenty, piwnice, ściany, stropy, kominy, docieplenie ścian, tynki wewnętrzne, malowanie wewnętrzne i zewnętrzne, pełne pokrycie dachu, obróbki blacharskie, ogrzewanie wodne – podłogowe, ogrodzenie z kamienia, drogi dojazdowe i parking

Konstrukcja wieży Kościoła wraz z pełnym pokryciem blachą miedzianą

Powierzchnia użytkowa

1.471,97 m2

Kubatura

6.134,40 m3

Powierzchnia zabudowy

1.858 m2

Powierzchnia całkowita

9.245 m2

147 pokoi, Parking na 140 miejsc postojowych

Powierzchnia użytkowa

9.208,33 m2

Powierzchnia pomieszczeń usługowo-handlowych

389,84 m2

Kubatura

36.207,10 m3

Powierzchnia użytkowa

4.760,62 m2

Powierzchnia całkowita

5.799,07 m2

Kubatura

20.876,65 m3

Sala konferencyjna

150 osób

Pokoje hotelowe

45

Miejsca parkingowe

73

Powierzchnia niecki basenowej

112,50 m2

Powierzchnia zabudowy

1.101,22 m2

Powierzchnia całkowita

4.402,80 m2

Powierzchnia wewnętrzna

3.870,89 m2

Powierzchnia użytkowa

3.273,90 m2

Kubatura

16.259,27 m3

  • Wykonanie robót zimnych z ich zabezpieczeniem oraz robót rozbiórkowych związanych z realizacją budynku pomocniczo-gospodarczego,
  • Wykonanie fundamentów budynku pomocniczo-gospodarczego wraz z wymaganymi izolacjami,
  • Wykonanie konstrukcji nośnej i drugorzędnej budynków,
  • Wykonanie ścian murowanych,
  • Wykonanie dachu (w tym konstrukcja, pokrycie, obróbki, odwodnienie, stolarka dachowa),
  • Wykonanie instalacji stanu surowego.
  • Kapitalny remont i przebudowa wnętrze budynków

Powierzchnia zabudowy

3.368 m2

Powierzchnia użytkowa

4.138,50 m2

Powierzchnia komunikacyjna i usługowa

3.540 m2

Kubatura

36.960,20 m3

Powierzchnia całkowita

4.380 m2

Kubatura

17.200 m3

Powierzchnia użytkowa

2.265 m2

Powierzchnia całkowita

3.100 m2

Kubatura

8.800 m3

Powierzchnia zabudowy

391 m2

Powierzchnia użytkowa

623 m2

Kubatura

3.859 m3

Powierzchnia użytkowa

4.192,30 m2

Kubatura

20.968,30 m3

Dobudowa skrzydła z 6 salami lekcyjnymi z zapleczem, windą i infrastrukturą dla niepełnosprawnych; adaptacja kotłowni dla potrzeb powiększonego budynku oraz remont biblioteki

Powierzchnia całkowita

563,7 m2

Kubatura

1.810,60 m3

Powierzchnia użytkowa

2.988,59 m2

Powierzchnia całkowita

3.127,84 m2

Kubatura

8.932,10 m3

Powierzchnia użytkowa

1.274,40 m2

Powierzchnia zabudowy

891 m2

Powierzchnia działki

17.133 m2

Powierzchnia użytkowa budynku warsztatów

3.691,50 m2

Powierzchnia użytkowa budynku Bielkonu i Farbiarni

1.136 m2

Powierzchnia użytkowa budynku łącznik

18 m2

Powierzchnia parkingów, dojazdów, chodników

580 m2

Kubatura

31.000 m3

Powierzchnia użytkowa

1.710,75 m2

Kubatura

8.504,06 m3

Powierzchnia hali laboratoryjnej

500 m2

Roboty żelbetowe i murowe

Powierzchnia użytkowa

7.471,34 m2

Powierzchnia całkowita

9.801,67 m2

Kubatura

31.184,91 m3

Wykonanie stanu surowego z konstrukcją niecki basenowej

Powierzchnia użytkowa

8.800 m2

Wymiary boiska

15 m x 28 m

Długość bieżni 4-torowej

400 m

Długość bieżni 6-torowej

100 m

Powierzchnia całkowita

8.016,72 m2

Powierzchnia infrastruktury towarzyszącej

600 m2

Ilość miejsc dla samochodów osobowych

150

Ilość miejsc dla autokarów

40

Powierzchnia całkowita

2.717,30 m2