Pijarski Kompleks Edukacyjny w Rzeszowie przy ul. Bałtyckiej

Powierzchnia zabudowy

4.399 m2

Powierzchnia użytkowa

13.001,63 m2

Kubatura

50.054 m3