Zarząd

Rada Nadzorcza

Wojciech Płażalski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Lis
Sekretarz Rady Nadzorczej

Konrad Gieżek
Członek Rady Nadzorczej

Marek Wójcik
Członek Rady Nadzorczej

Anna Bogacka
Członek Rady Nadzorczej

Michał Pałucki
Członek Rady Nadzorczej