Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
„Chemobudowa – Kraków” S.A.

30-705 Kraków,
ul. Klimeckiego 24

Biuro

Sekretariat

(+48) 12 652 75 00

Dyrektor ds. Technicznych – Prokurent
(+48) 601 573 794

Menedżer Kontraktów Kraków
(+48) 602 708 328

Menedżer Kontraktów Katowice
(+48) 601 573 827

Menedżer Kontraktów Warszawa
(+48) 601 570 213

Menedżer Kontraktów Wrocław
(+48) 661 918 987

Dyrektor ds. Ofertowania, Kosztorysowania i Analiz Rynkowych
(+48) 12 652 75 20

Kierownik Zespołu Ofertowania
i Kosztorysowania
(+48) 12 652 75 25

Zastępca Kierownika Zespołu Ofertowania i Kosztorysowania
(+48) 12 652 75 24

Dyrektor ds. Personalnych
(+48) 12 652 75 30

Zatrudnienie w Polsce
(+48) 12 652 75 31 lub 39

Zatrudnienie w Niemczech
(+48) 12 652 75 33

Główny Księgowy – Prokurent
(+48) 12 652 75 40

Zastępca Głównego Księgowego
(+48) 12 652 75 41

Kierownik Zespołu Zarządzania Majątkiem
(+48) 12 652 71 01

Biuro
(+48) 12 652 71 00

Sekretariat
(+49) 69 795 00 70

Inspektor Danych Osobowych
Anastasiia Kovbasiuk
iod@chemobudowa.pl

Recepcja Hotel Alf**
(+48) 601 570 062

Recepcja Dom Wycieczkowy
(+48) 601 573 090

W ramach funkcjonującego w „Chemobudowie – Kraków” S.A. Regulaminu zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów wszelkie zgłoszenia dotyczące naruszenia prawa w związku z wykonywaną pracą proszę przesyłać na adres mailowy sygnalista@chemobudowa.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko sygnalisty,
  • telefon kontaktowy / e-mail,
  • miejsce pracy,
  • stanowisko,
  • opis naruszenia prawa wraz ze wskazaniem okoliczności i dowodów,
  • termin naruszenia prawa (jeżeli jest znany).