Kierunki
w których działamy

Wizja

Ciągłe doskonalenie i rozwój poprzez innowacyjność. Naszą przyjętą za cel wizję realizujemy poprzez ciągłe doskonalenie wszystkich zachodzących w naszej działalności procesów, od decyzyjnych do realizacyjnych.

Misja

Naszą misją jest osiągnięcie pełnego zadowolenia klientów, kontrahentów oraz pracowników. Poprzez partnerskie podejście i zaangażowanie w realizację obiektów chcemy wywołać satysfakcje wszystkich tych grup.

Rozwój

Kluczowym aspektem jest przypisanie ochronie zdrowia i życia pracowników najwyższej rangi. Stosujemy te zasady na wszystkich etapach realizacji robót budowlanych, przez wszystkich uczestników tych działań, we wszystkich strukturach organizacyjnych Spółki.

Kultura
i etyka biznesu

Rozumiemy stosowanie szeregu zasad postępowania zapisanych w przepisach prawa oraz tych, które przyjęte zostały do praktyki biznesu jako „dobry obyczaj”. W naszej codziennej działalności stosujemy zasady kultury i etyki biznesu.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

„Chemobudowa – Kraków” S.A.

30-705 Kraków,
ul. Klimeckiego 24