Budujemy w Limanowej!

Podpisaliśmy umowę inwestycyjną pn. „Budowa ośmiu budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka w Limanowej”. Z ramienia Gminy Limanowa pod umową złożyli podpisy Burmistrz Miasta Limanowa, Pan Władysław Bieda oraz Skarbnik Miasta, Pani Irena Gawlik, Spółkę reprezentowali Prezes Zarządu, Pan Andrzej Wyszyński oraz Członek Zarządu – Dyrektor ds. Finansowych, Pan Mariusz Pierściński.

W ramach inwestycji powstaną 104 lokale mieszkalne – jedno i dwu kondygnacyjne. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W każdym z budynków znajdą się windy.

Przewidziany w umowie termin zakończenia robót to lipiec 2026 roku. Wartość podpisanego kontraktu to ponad 36 mln zł.