Przebudowa wewnętrzna, rozbudowa i nadbudowa budynku A Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Powierzchnia użytkowa

6.423,44 m2

Kubatura

27.914,71 m3