Kompleksowy remont Dworca Kolejowego w Tarnowie wraz z przebudową pomieszczeń oraz przebudową Placu Dworcowego

Kubatura

25.868 m³

Powierzchnia użytkowa

3.969 m²

Powierzchnia zabudowy

2.358 m²

Powierzchnia placu

5.482 m²