Obiekty o charakterze
przemysłowym

Pozostałe

Powierzchnia zabudowy

587,30 m2

Powierzchnia całkowita

638 m2

Powierzchnia użytkowa

542 m2

Kubatura

3.325 m3

Kolektory o przekroju 300 mm

6.000 mb

Kubatura

123.740,40 m3

Powierzchnia użytkowa

16.335,10 m2

Kubatura

6.086 m3

Powierzchnia użytkowa

1.141,12 m2

Stacja zagęszczania osadu czynnego nadmiernego:

Kubatura

572 m3

Powierzchnia zabudowy

143 m2

Pompownia wód nadosadowych:

Kubatura

19,4 m3

Powierzchnia zabudowy

5,3 m2

Pompownia wód nadosadowych i odcieków:

Kubatura

25,7 m3

Powierzchnia zabudowy

5,3 m2

Komora predenitryfikacji:

Kubatura

2,080 m3

Powierzchnia zabudowy

334,5 m2

 • wydzielenie w kubaturze istniejących komór denitryfikacji dodatkowych komór defosfatacji wraz z wyposażeniem w nowe urządzenia technologiczne,
 • wydzielenie w kubaturze istniejących komór napowietrzania dodatkowej strefy naprzemiennej wyposażonej w mieszadła średnioobrotowe,
 • zabudowa w reaktorach biologicznych nowego systemu napowietrzania drobnopęcherzykowego oraz nowych pomp recyrkulacji wraz z systemem rurociągów,
 • zabudowa nowej dmuchawy w stacji dmuchaw,
 • zabudowa w osadniku wtórnym nowego zgarniacza osadu wraz z systemem odprowadzania części pływających.

Budynek przepompowni:

Kubatura

986 m3

Część podziemna:

Kubatura

1.475 m3

Droga dojazdowa:

Powierzchnia

568 m2

budowa ujęcia wody, kanału wlotowego, bloku elektrowni z wylotem, kanału wylotowego oraz modernizacja stopnia wodnego z przepławką dla ryb

Przepustowość

2.900 m3 / doba

Długość całkowita

12 m

Rozpiętość

11,35 m

wykonanie robót ziemnych, wykopów, fundamentów żelbetowych pod konstrukcję hali (stropu fundamentowe, belki podwalinowe) zasyp fundamentów wraz z zagęszczeniem, wykonanie warstwy podbudowy pod posadzki hali (chudy beton)

Kubatura

38.500 m3

Powierzchnia użytkowa

4.860 m2

Powierzchnie utwardzone

1.958,40 m2

Powierzchnia całkowita

3.300 m2

Powierzchnia

6.000 m2

Obiekty kubaturowe (pawilony, restauracje, myjnie):

Powierzchnia

2.470 m2

Kubatura

7.700 m3

Sieci kanalizacyjne z tworzyw sztucznych ok. 10.000 mb

Przekładki uzbrojenia, nawierzchnie nowe i do odtworzenia ok. 30.000 m²

Osadnik z osadem czynnym, osadnik wtórny:

powierzchnia

18.72 m2

płyta fundamentowa

13.300,00 ml

Centralna maszynownia:

powierzchnia

1.180 m2

płyta fundamentowa

830 ml

Kanał mediów i klatka schodowa:

powierzchnia

1.400 m2

Zdolność produkcyjna 24 mln jednostek ceramicznych

Zdolność produkcyjna 32 mln jednostek ceramicznych

Powierzchnia całkowita

2.200 m2

 • Kompleksowe wytwórnie:
  • kauczuku,
  • polistyrenu,
  • styrenu,
  • polimerów,
  • katalizatorów,
  • perełek styropianu.
 • Modernizacja:
  • Wytwórnia Karbidu i Acetylenu,
  • Wydział Butanolu i Oktanolu,
  • Oddział Aldehydu i Kwasu Octowego,
  • Zakład Chloropochodnych,
  • Elektrociepłownia I,
  • Zakład Energetyczny, Mechaniczny, Pomiarowy,
  • Zaklad Transportu Kolejowego.