Roboty hydrotechniczne w korycie rzeki Dunajec

  • Stabilizacja osuwiska w Tylmanowej – Zwodziu – wraz z wykonaniem odcinka kanalizacji sanitarnej:
    • mur oporowy o długości 541 mb i kubaturze żelbetu 2.200 m³
    • kanalizacja sanitarna z rur PCV fi 250 mm o długości 740 mb
  • Budowa kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Tylmanowa:
    • podpory (filary) oraz przyczółki mostowe o kubaturze żelbetu 850 m³