Centrum logistyczne CONSORFRUT przy ul. Christo Botewa w Krakowie

Powierzchnia użytkowa biur

1.163,00 m2

Kubatura budynku biurowego

5.749,00 m3

Powierzchnia użytkowa hali nr 1

8.126 m2

Kubatura hali nr 1

68.125 m3

Powierzchnia użytkowa hali nr 2

4.023,30 m2

Kubatura hali nr 2

42.057,60 m3

Powierzchnia dróg i placów

22.428,50 m2