Kierownik Robót Warszawa

Obowiązki

 • nadzorowanie i zarządzanie procesem budowy zgodnie z ustawą prawo budowlane oraz standardami firmy
 • planowanie zadań produkcyjnych i środków niezbędnych do ich wykonania
 • realizacja robót, gospodarka powierzonymi środkami produkcji, zabezpieczenie robót
 • nadzór nad jakością wykonywanych robót
 • udział w komisjach i naradach dotyczących nadzorowanych robót
 • przestrzeganie terminowej realizacji zadań wynikających z zawartych umów
 • sporządzanie kosztorysów ofertowych
 • wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlane
 • udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót
 • znajomość prawa budowlanego oraz regulujących proces budowlany norm i przepisów branżowych
 • znajomość zasad bezpieczeństwa na budowie
 • umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • długofalową współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • system poleceń pracowniczych
 • nagrody finansowe za propozycje innowacji i usprawnień
 • możliwość skorzystania z dopłat do wypoczynku, dofinansowania do kolonii dzieci, paczek mikołajowych, zajęć sportowych
 • świadczenia świąteczne
 • możliwość skorzystania z dofinansowania do opieki medycznej
 • przyjazną atmosferę w pracy