Inżynier budowy Warszawa

Obowiązki

 • rejestracja i analiza dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy
 • prowadzenie ewidencji zleceń roboczych
 • przygotowywanie raportów przerobowych, stanu zatrudnienia, itp.
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej budowy
 • opracowywanie protokołów odbioru robót i robót w toku
 • udział w naradach produkcyjnych i odprawach pracowniczych
 • dopilnowanie należytej jakości technicznej wykonywanych robót i prawidłowej organizacji stanowisk pracowniczych
 • sprawowanie nadzoru nad pracami budowlanymi pod kierownictwem Kierownika Budowy
 • wykonywanie operatywnych harmonogramów, planów miesięcznych i kwartalnych oraz rozliczeń materiałowych
 • przygotowanie obmiarów do rozliczeń podwykonawców
 • obsługa i kontrola kompletności dokumentacji technicznej
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów
 • znajomość przepisów ustawy prawo budowlane i przepisów technicznych
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej i kontraktowej
 • znajomość AutoCAD, programów kosztorysowych i kalkulacyjnych
 • zaangażowanie, chęć podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności pracy w zespole

Oferujemy

 • długofalową współpracę w oparciu o umowę o pracę
 • system poleceń pracowniczych
 • nagrody finansowe za propozycje innowacji i usprawnień
 • możliwość skorzystania z dopłat do wypoczynku, dofinansowania do kolonii dzieci, paczek mikołajowych, zajęć sportowych
 • świadczenia świąteczne
 • możliwość skorzystania z dofinansowania do opieki medycznej
 • przyjazną atmosferę w pracy