Realizacje w toku

Pozostałe

Inwestor

Inwestor

PHH Hotele sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa

7.471,34 m2

Powierzchnia całkowita

9.801,67 m2

Kubatura

31.184,91 m3

Liczba pokoi hotelowych

156

Inwestor

MDR Skawina sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa

8.990,56 m2

Liczba lokali mieszkalnych

190

Inwestor

Miasto Limanowa

Liczba lokali

104

Inwestor

Matexi Polska Kraków Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa

5.041,92 m2

Powierzchnia usługowa

242.52 m2

Powierzchnia garaży

3.843,50 m2

Liczba lokali mieszkalnych

99

Inwestor

Polski Fundusz Rozwoju

Powierzchnia użytkowa

20.743,58 m2

Budynek A

5.846,92 m2

Budynek B

3.892,53 m2

Budynek C

2.504,77 m2

Budynek D

2.858,37 m2

Budynek E

2.145,17 m2

Budynek F

2.712,67 m2

Budynek G

1.050,70 m2

Budynek H

1.301,26 m2

Budynek I

2.504,77 m2

Liczba lokali mieszkalnych

414