Kryta pływalnia wraz z halą sportową i zapleczem przy ul. Kolnej w Krakowie

Powierzchnia całkowita

6.240 m2

Powierzchnia użytkowa

5.729,82 m2

Powierzchnia zabudowy

3.300 m2

Kubatura

47.460,00m3