Budynki mieszkalne przy Al. Pokoju w Krakowie

Inwestor

Atal S.A.

Powierzchnie mieszkań

36,48 m2 – 89,81 m2

Powierzchnia użytkowa

54,02 m2 – 97,15 m2