Budynki mieszkalne przy ul. Bajecznej w Krakowie

Inwestor

Atal S.A.

Powierzchnia użytkowa

10,5 tys. m2