Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kiełkowskiego w Krakowie

Inwestor

Casa Feliz Zabłocie

Powierzchnia użytkowa

5.297,34 m2