Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kantorowickiej w Krakowie

Inwestor

TBS „Krak – System” S.A.

Powierzchnie mieszkań

31 m2 – 71 m2