Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Instalatorów w Warszawie

Inwestor

PHN INSTA 21 Sp. z o.o.

Powierzchnia użytkowa

3.941 m2