Basen przy ul. Eisenberga w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

Powierzchnia całkowita

6.138,18 m2

Kubatura

24.618,20 m3