Aranżacja budynku „Intraco Prime” przy ul. Stawki w Warszawie

Inwestor

PHN SPV 9 PHN K sp. z o.o. S.K.A.

Powierzchnia całkowita

4.921,68 m2