Tomasz Waryas

Kierownik Zespołu Zarządzania Majątkiem